Idrottsförsäkrings logotyp

Tillsammans utvecklar vi svensk idrott

När du flyttar dina försäkringar till Idrottsförsäkring bidrar du ekonomiskt till ditt lag.

Hajpe AB, med org.nr 559243-5258 är ett konsultföretag inom försäkringsområdet. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket, som försäkringsförmedlare av sak- och skadeförsäkring. Bolaget skall utgöra en samarbetspartner till vår uppdragsgivare.

Vi tillhör Tydliga AB, en branschorganisation för förmedlingsföretag även anslutna till SFM. Inget försäkringsbolag har något som helst ägande i vår verksamhet.

Finansinspektionen är den myndighet som utövar tillsyn av vår verksamhet enligt lagen om försäkringsförmedling  (2005:405).

Bolagens ”klagomålshantering” följer denna lagstiftning. Idrottsförsäkring/ Svenskaförsäkrinsgkoncept policy avseende klagomål är att de skall behandlas effektivt och omsorgsfullt. Du har rätt att få ett snabbt och skriftligt svar. Kan vi inte ge dig ett svar inom 14 dagar ska du bli informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till i tid.

Vi ser positivt på de synpunkter vi får från våra kunder. Om du har ett klagomål att framföra ska du vända dig till vår klagomålsansvarige.