Idrottsförsäkrings logotyp

Tillsammans utvecklar vi svensk idrott

När du flyttar dina försäkringar till Idrottsförsäkring bidrar du ekonomiskt till ditt lag.

Karl Wallin
076-177 71 57
karl.wallin@svenskaforsakringskoncept.se

Om olika meningar ändå kvarstår, finns det andra möjligheter att få frågan prövad.

Saken kan prövas hos:
 Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
 Besöksadress: Teknologgatan 8 C
 Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
 Tfn: 08-555 017 00

Saken kan även prövas i allmän domstol:

Konsumenternas försäkringsbyrå – prövar inga tvister men lämnar upplysningar i försäkringsfrågor:
 Besöksadress: Klara Norra Kyrkogatan 33
 Postadress: 111 22 Stockholm
 Tfn: 08-22 58 00
 webbadress: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Ansvarsförsäkring krävs för vår verksamhet vilken finns tecknad via försäkringsgivare.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet. Försäkringsbeloppet uppgår till
 EUR 1 250 618 per skada, max EUR 2 501 236 per år.

Utökning av försäkringsbelopp avseende sak- skadeförsäkring enl. ovan
 Excess : SEK 50 milj  per skada, max SEK 50 milj  per år.

Priset för våra tjänster och den försäkringsförmedling vi kan komma att utföra, avtalas i ett samarbetsavtal med tillhörande uppdragsbeskrivning. Priset utgörs av konsultarvode men kan även utgöras av provisioner utbetalda av försäkringsföretag.